Pozovite 021 52 41 15 [email protected]

Kolposkopski pregled

Kolposkopski pregled ili kolposkopija je jedna od primarnih dijagnostičkih procedura u prevenciji karcinoma grlića materice.

Žene na kolposkopski pregled obično dolaze sa rečima da im je ginekolog rekao da imaju ranicu na grliću materice. Koliko je ta promena opasna, može se saznati samo nakon kolposkopskog pregleda.

Kako izgleda kolposkopski pregled

Kolposkopski pregled je bezbolan. Dijagnostička sigurnost je na preko 85%. Radi se kao i običan ginekološki pregled na istom stolu i u istom položaju nakon prestanka menstrualnog krvarenja ili sredinom ciklusa. Traje oko 15 minuta i, ukoliko je potrebno uzeti komadić tkiva za analizu, može se dati lokalna anestezija.

kolposkopski pregled - health

Šta je kolposkopski pregled?

Nije slučajnost da žene, na pitanje jesu li ga radile, odgovore da ne znaju ni o kakvom je pregledu reč. O značaju te procedure govori podatak da ukoliko se promene visokog stepena na grliću materice pravovremeno otkriju, karcinom je moguće sprečiti u 100 odsto slučajeva.

Kolposkop je aparat koji omogućava kolposkopski pregled tj. da se grlić materice, vaginalna i vulvarna sluzokoža vide uveličano šest do 40 puta.

Pregled počinje premazivanjem grlića rastvorom sirćetne kiseline koja omogućava da nakon 30 sekundi eventualne promene postanu vidljive.

Brzina kojom se te promene pokazuju i intenzitet njegove beline obično su u korelaciji sa težinom problema. Grlić materice se nakon toga boji i Lugolovim rastvorom i sva polja koja se ne oboje, obično su mesta potencijalnog rizika.

Ova metoda omogućava rano otkrivanje početnih promena tkiva na površini grlića materice koje mogu postupno da prerastu u kancer.

Ona daje tačnu procenu mesta i stepena takvih promena, mogućnost prepoznavanja promena povezanih sa HPV humanim papiloma virusom koji je direktno odgovoran za nastanak kancera grlića.

Njome se sasvim pouzdano prepoznaje i već postojeći kancer u početnim ili naprednim stadijumima. Ukoliko je to potrebno, sledeći korak je histopatološko ispitivanje sumnjivih promena. Pod tim se podrazumeva i njihovo uklanjanje, što sigurnost dijagnoze podiže na 100 odsto.

PAPA test nije dovoljan

Sve veći broj mladih žena susreće se sa karcinomom grlića materice pa je neophodno dijagnostiku podići na viši stepen.

U slučaju kada se radi samo PAPA test ostaje 40 odsto mogućnosti da je nalaz lažno negativan pa mogu ostati sakrivene prekanceroze ili čak i sam karcinom grlića materice.

PAPA test je odličan dijagnostički početak, ali to ne sme biti kraj ispitivanja promena na grliću materice. Na njega se mora nadovezati kolposkopski pregled koji će pokazati mesto i bliže odrediti prirodu promene.

Ginekološko-akušerska ordinacija BIOVITA

Dr Dragan Lugonjić
Naše uslugePromocija