021 52 41 15

Šta je 4d ultrazvučni pregled? Zahvaljujući pregledu tehnološki najnaprednijem 3D i 4D ultrazvuku dobijate vrlo realnu trodimenzionalnu sliku. To je film Vaše bebe u trenutku kada je gledate. Ukoliko se kasnije vratite tim snimcima ili slikama koje daje ovaj pregled iznenadiće Vas koliko su verno predstavljali sadašnji lik Vašeg deteta!

Šta je 4d ultrazvučni pregled

4D ultrazvuk dobar je za trudnoću upravo zato što Vam daje mogućnost da jasno i realno vidite svoje dete. Istraživanja su pokazala da nakon što majka ugleda pokrete slične onima kod tek rođene bebe ona uspostavlja još čvršću vezu sa njom i počinje više računa da vodi i o sebi i o detetu.

S obzirom na to da pokrete bebe osete samo ukoliko uspeju da „uhvate“ taj trenutak preko maminog stomaka budućim očevima ovo je prilika da se upoznaju sa bebom i da upotpune odnos sa njom.